Elinstallationsrapport

  • En elinstallationsrapport er, sammen men en tilstandsrapport, en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.
  • Et ejerskifteforsikringstilbud, samt tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien, er en forudsætning for fritagelse fra det 10-årige sælgeransvar for skjulte fejl og mangler.

Hvordan udføres en elinstallationsrapport?

Elinstallatøren vurderer de tilgængelige installationer, og foretager samtidig stikprøver , hvor nogle aftagelige dele af elinstallationer undersøges.

Ved gennemgang af boligens installationer, vil man bl.a. undersøge følgende:

  • Kontrollere eltavler
  • Foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
  • Kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • Kontrollere lavvoltinstallationer
  • Kontrollere elinstallationerne
  • Kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød.

Vi udfører ikke selv elinstallationsrappoter, men samarbejder med certificerede elinstallationsfirmaer, der bestræber sig på at besigtige samtidig med os. Vi koordinerer besigtigelse.